Uprava

UPRAVNI ODBOR O.K. Peš√¶enica

Josip Hajduk - predsjednik

Ivan Celjak - tajnik

Katarina toverniæ - èlan

Sandra Romac - blagajnik

Maja Tominac - √®lan 

 

NADZORNI ODBOR

Ivan √źureti√¶ - predsjednik

Marija Ferenac - èlan

Alojz Bajc - √®lan