Povijest kluba

uvod1 Povijest odbojke u Peš├Ženici se┼że u daleku  prošlost. Uglavnom se radilo o muškoj odbojci. Prva ┼żenska ekipa osnovana je krajem 70-ih godina 20. stolje├Ža. Djevojke su  sudjelovale na natjecanjima na nivou tadašnje Op├Žine Sisak, a ekipa je stvorena i financirana radom ├Ęlanova tadašnjeg Sportskog društva Peš├Ženica. Na┼żalost, zbog slabog interesa djevojaka, ekipa je ubrzo prestala s radom. Najve├Ža tragedija bila je u tome što djevojke za sobom nisu ostavile mla├░i naraštaj. Posljedica toga je 20-godišnje odsustvo ┼żenske odbojke u našim krajevima. Punih 30 godina kasnije, dakle u ljetu 2001. godine javila se nova nada za po├Ęinjanjem iznova. Na pješ├Ęanom igralištu iza stare škole zapo├Ęelo je okupljanje zainteresiranih djevojaka. Bilo ih je zaista mnogo. Na taj su na├Ęin kroz rekreaciju upoznale ljepotu ovog sporta i po├Ęele u├Ęiti tešku odbojkašku abecedu.

Zahvaljuju├Ži tada još nepoznatom ├Ęovjeku, tj. sadašnjem predsjedniku kluba i športskoj udruzi Peš├Ženica, djevojke su ubrzo pijesak zamijenile toplom dvoranom i druga├Ęijom podlogom. Od  po├Ęetka povratka ┼żenske odbojke u Peš├Ženicu, djevojke su imale njihovu punu potporu. U prolje├Že 2002.g. gospodin ┼Żeljko Vitas po├Ęinje trenirati ekipu, a nekoliko mjeseci kasnije, nakon Uskršnjeg turnira, ekipi se priklju├Ęio i gospodin Ivica Celjak. Tijekom 2002. godine djevojke su redovito trenirale i odigrale nekoliko pripremnih prijateljskih utakmica.

Zahvaljuju├Ži ljudima koji vole sport, koji su htjeli da naše mjesto iza├░e iz totalne pasivnosti, izme├░u ostalog na inicijativu upravnog odbora športske udruge, po├Ęinje sa radom ┼żenski odbojkaški klub Peš├Ženica. Ustroja kluba prihvatio se gospodin Josip Hajduk, koji i danas uspješno obavlja funkciju predsjednika kluba.

U devetom mjesecu 2003.g. klub se registrira te postaje pravna osoba. Klub po├Ęinje takmi├Ęenje u tre├Žoj Hrvatskoj ligi centar. 

 

 

Na jesen iste godine po├Ęinje natjecanje u 4. ligi sjeverozapad ┼żene. Liga je bila organizirana u suradnji klubova iz Siska (3 ekipe), Kostajnice, ├łazme i Peš├Ženice. Povjerenik lige, ┼Żeljko Jurkovi├Ž, izme├░u ostalih i na naš nagovor, organizirao je i stvorio ovu ligu koja je omogu├Žila našoj ekipi redovito odigravanje utakmica, borbu i stjecanje toliko potrebnog natjecateljskog iskustva.uvod1

U prolje├Že 2003. god. klub je ponovo organizirao Uskršnji turnir. Jesen iste godine smo zapo├Ęeli organizacijom me├░unarodnog turnira na kome su sudjelovale ekipe iz Biha├Ža, Ivani├Ž Grada, Siska i Peš├Ženice. U sezoni 2003.-2004. natjecali smo se u 4. Hrvatskoj odbojkaškoj ligi «Centar za ┼żene», koja je bila organizirana pod pokroviteljstvom Hrvatskog odbojkaškog saveza iz Zagreba. Sezona se odigravala turnirski, jednom mjese├Ęno po dvije utakmice, što se pokazalo prili├Ęno lošim zbog velikih razmaka izme├░u utakmica, velikog broja ekipa itd. U ligi su sudjelovale ekipe iz sljede├Žih gradova: Zagreb, Sisak, Bjelovar, Ivani├Ž Grad, ├łazma, Karlovac, Biha├Ž, Duga Resa, Vrbovec, V. Gorica i Peš├Ženica.

U natjecateljskoj sezoni 2004.-2005. prešli smo u 3.H.O.L.-CENTAR, koja je organizirana tako da se ekipama omogu├Ži odigravanje ve├Žeg broja utakmica, a pokriva podru├Ęje središnje Hrvatske. U toj sezoni liga je brojila 12 klubova i na kraju natjecanja mi smo zauzeli 10. mjesto. Te zime anga┼żirali smo novu trenericu iz Siska Ivanu Matkovi├Ž, koja je djevojkama prenijela izuzetno mnogo svog znanja samim time što je ona bivša igra├Ęica O.K. Sisak. Na┼żalost, zbog financijskih razloga nismo mogli s trenericom produ┼żiti ugovor na sezonu 2005.-2006. Kraj te sezone do├Ęekale smo na devetom mjestu od 13 ekipa, sa omjerom pobjeda i poraza 1:1,7.

U 2006. godini klub je organizirao turnir u beli uz pomo├Ž folklornog društva «Preslica» i u prolje├Že odbojkaški turnir u sklopu proslave dana Op├Žine za kadetski uzrast . Na tom turniru naša mlada ekipa je odmjerila snage sa svojim vršnjakinjama iz Vukovine i Š├Žitarjeva. Po├Ęetkom jeseni po├Ęele su pripreme seniorske ekipe za novu sezonu, a ujedno se nastavilo i sa školom odbojke za uzrast od petog do osmog razreda.

 Da je odbojka sve popularnija me├░u djevojkama pokazuje i broj prijavljenih ekipa u tre├Žoj ligi za sezonu 2006./07. Ukupno je bilo prijavljeno 16 ekipa na po├Ęetku sezone, a samo je ekipa iz Samobora odustala zbog organizacijskih problema. Sistem natjecanja je ove sezone malo izmijenjen i prilago├░en ve├Žem broju mom├Ęadi. Takmi├Ęenja se odvijaju u dvije skupine i svatko igra sa svakim. Nakon razigravanja, prve 4 ekipe iz skupina razigravaju za poredak od prvog do osmog mjesta, a druge 3-4 ekipe za poredak od osmog do petnaestog mjesta.

U prvom dijelu natjecanja, stjecajem nesretnih okolnosti zauzele smo peto mjesto u skupini, te u nastavku prvenstva razigravamo za poredak od osmog do petnaestog mjesta. Naše su ┼żelje ove godine svesti omjer pobjeda i poraza u odnos1:1 i time poboljšati u├Ęinak u odnosu na prošlu godinu.

  Podmladak

  Još 2004. god. klub je na teret svojih skromnih financijskih mogu├Žnosti poslao igra├Ęicu Ivanu Ferenac na te├Ęaj za trenera odbojke da bismo dobili mladu i školovanu osobu koja ├Že svojim radom sa mladim uzrastom osigurati budu├Žnost ┼żenskoj odbojci. Prvo okupljanje djevoj├Ęica i dje├Ęaka napravio je ┼Żeljko Vitas krajem školske godine 2004-2005. Školu odbojke u tom periodu poha├░alo je više od tridesetoro djece. Ve├Žina ih je nastavila dolaziti i idu├Že školske godine, kada je školu odbojke po├Ęela voditi i Ivana Ferenac. Tada je školu poha├░alo petnaest djevoj├Ęica iz Du┼żice, Lekenika, Jurjevca i Peš├Ženice. Ove sezone nekoliko je mla├░ih djevojaka s kojima smo putem škole odbojke radili oko godinu i pol dana odustalo od igranja zbog procjene da nisu u mogu├Žnosti poha├░ati srednju školu i paralelno s tim trenirati i igrati odbojku. ┼Żalimo zbog toga, ali se ujedno i nadamo da ├Že nova generacija djevoj├Ęica, koja je tek krenula u školu odbojke, biti upornija i da ├Žemo imati svoj pomladak i time osigurati kontinuitet ┼żenske odbojke na našem podru├Ęju.

 

 

 

0-(1)
 
0-(2)
 
thumb_0-(3)
 
0-(4)
 
0-(5)
 
0-(6)